Tema: Ratovi u bivšoj Jugoslaviji

Hajde da pričamo o Haškom tribunalu


Suočavanja sa prošlošću nema zato što je mali broj društvenih aktera zainteresovan da se bavi materijalnom građom kojom raspolažemo, a koje ima na pretek.

Podržano od strane Libeka

Stavovi iskazani u tekstovima predstavljaju lične stavove autora.

kontakt@slobodniugao.rs