Tema: neutralnost mreže

internet pravo

Građani, države, platforme – kome pripada internet?


Zakoni su samo jedan od četiri mehanizma regulacije interneta – ostala tri su tržište, arhitektura i društvene norme.

Podržano od strane Libeka

Stavovi iskazani u tekstovima predstavljaju lične stavove autora.

kontakt@slobodniugao.rs