Tema: Mucanje

Meditacija, čovek u miru sa sobom

Kako sam izazov mucanja pretvorio u svoju snagu


Istinska promena sveta počinje od nas samih, od onog časa kada shvatimo da nam niko ništa nije dužan i da smo odgovorni za svoje misli, reči i postupke.

Podržano od strane Libeka

Stavovi iskazani u tekstovima predstavljaju lične stavove autora.

kontakt@slobodniugao.rs