Tema: Haški tribunal

Poziv prihvaćen, hajde da pričamo!


Odgovor na tekst Jovane Prusine “Hajde da pričamo o Haškom tribunalu”

Hajde da pričamo o Haškom tribunalu


Suočavanja sa prošlošću nema zato što je mali broj društvenih aktera zainteresovan da se bavi materijalnom građom kojom raspolažemo, a koje ima na pretek.

Posle Haškog tribunala: zašto nema suočavanja s prošlošću?


Pored klasičnog, pojednostavljenog odgovora da su političke elite odgovorne za dotičnu situaciju, što jeste tačno, postoji i složeniji odgovor.

10 događaja koji su obeležili 2017. godinu


Događaji koji su obeležili godinu iza nas.

Ratko Mladić – Heroj nikome


Kakve veze imaju Mladić i vojvoda Bojović?

Podržano od strane Libeka

Stavovi iskazani u tekstovima predstavljaju lične stavove autora.

kontakt@slobodniugao.rs