Tema: aerodrom

Da li je koncesija za Aerodrom dobra stvar?


Koncesioni ugovor ima odlične uslove za budžet Srbije. Pitanje je koliko je to dobro za građane i razvoj avio saobraćaja.

Podržano od strane Libeka

Stavovi iskazani u tekstovima predstavljaju lične stavove autora.

kontakt@slobodniugao.rs