Tamara Vukov

Doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka. Predsednica i osnivačica Grupe za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP). Javne politike, rodna ravnopravnost, teorija usmeravanja (nudge), rodno budžetiranje.

Šta treba da znamo o novom rodno odgovornom budžetiranju?


Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) bi do 2020. godine trebalo da bude primenjeno na svakom nivou u Srbiji – republičkom, pokrajinskom i lokalnom.

Porez na dodatu vrednost moje menstruacije


Menstruacija nije stvar izbora, stoga ni korišćenje higijenskih uložaka ili tampona nije izbor već neophodnost.

Podržano od strane Libeka

Stavovi iskazani u tekstovima predstavljaju lične stavove autora.

kontakt@slobodniugao.rs