Goran Milovanović

Naučni saradnik, Libek; Data Kolektiv, Vlasnik; Wikimedia Foundation Deutschland, Data Scientist.

Podržano od strane Libeka

Stavovi iskazani u tekstovima predstavljaju lične stavove autora.

kontakt@slobodniugao.rs