Dejan Ćupurdija

Master istoričar sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
suosnivač i bivši potpredsednik Studenata za slobodu – Filozofski fakultet, suosnivač CAAS – Centra za antiautoritarne studije.

Meditacija, čovek u miru sa sobom

Kako sam izazov mucanja pretvorio u svoju snagu


Istinska promena sveta počinje od nas samih, od onog časa kada shvatimo da nam niko ništa nije dužan i da smo odgovorni za svoje misli, reči i postupke.

Podržano od strane Libeka

Stavovi iskazani u tekstovima predstavljaju lične stavove autora.

kontakt@slobodniugao.rs