Danica Panić

Studentkinja master studija politikologije na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu političkih nauka

Crtica o ljetu u Americi


U Njujorku, pripadate baš tu, bez obzira iz kog dijela svijeta dolazite.

Podržano od strane Libeka

Stavovi iskazani u tekstovima predstavljaju lične stavove autora.

kontakt@slobodniugao.rs