Istraživač politika SHARE Fondacije, master komunikolog, zainteresovan za ljudska prava i slobode, medije, komunikaciju, i odnos tehnologije, politike i društva.

internet pravo

Građani, države, platforme – kome pripada internet?


Zakoni su samo jedan od četiri mehanizma regulacije interneta – ostala tri su tržište, arhitektura i društvene norme.

Podržano od strane Libeka

Stavovi iskazani u tekstovima predstavljaju lične stavove autora.

kontakt@slobodniugao.rs