Meditacija, čovek u miru sa sobom

Kako sam izazov mucanja pretvorio u svoju snagu


Istinska promena sveta počinje od nas samih, od onog časa kada shvatimo da nam niko ništa nije dužan i da smo odgovorni za svoje misli, reči i postupke.

Da li je koncesija za Aerodrom dobra stvar?


Koncesioni ugovor ima odlične uslove za budžet Srbije. Pitanje je koliko je to dobro za građane i razvoj avio saobraćaja.

internet pravo

Građani, države, platforme – kome pripada internet?


Zakoni su samo jedan od četiri mehanizma regulacije interneta – ostala tri su tržište, arhitektura i društvene norme.

Ubacivanje glasačkog listića u kutiju

Narodna volja – ali u čiju korist?


Direktna demokratija se često navodi kao najbolji način izražavanja narodne volje. Međutim, postoje značajni problemi sa konceptom referenduma.

Budućnost privrede Ujedinjenog Kraljevstva nakon Bregzita


Koji faktori će najviše uticati na britansku privredu nakon izlaska iz EU?

Šta treba da znamo o novom rodno odgovornom budžetiranju?


Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) bi do 2020. godine trebalo da bude primenjeno na svakom nivou u Srbiji – republičkom, pokrajinskom i lokalnom.

10 ličnosti koje su obeležile 2017. godinu


Ličnosti koje su obeležile godinu iza nas.

10 događaja koji su obeležili 2017. godinu


Događaji koji su obeležili godinu iza nas.

Ubijanje lokalne demokratije kroz izbore


Tri razloga zbog kojih je lokalna demokratija u Srbiji obesmišljena.

Bolnica, doktori

Zašto su Švajcarci protiv obaveznog vakcinisanja?


Švajcarska se, u pogledu političkog sistema, kulture i mentaliteta, izdvaja od ostalih zemalja.

Page 1 of 4

Podržano od strane Libeka

Stavovi iskazani u tekstovima predstavljaju lične stavove autora.

kontakt@slobodniugao.rs